PETABAJT
TEN OBRAZ TO MOJA R?A :-) Kliknij a jeszcze zobaczysz animacj?zrobion? przeze mnie :-)

    

 

                      Clock - Free time and date icons Countdown - Free cinema icons

l

   


 

 


    


Tu b?? moje obrazki, nie ?mia?si? B?zie wymowa i t?umaczenie oko?o 600 czasownik?!Przys??ki, przymiotniki itd itd

 

  

 
                                 

                    

          


Kibicujmy naszym! Kocham pi?k?- je?li ma by?jaki? mecz wpiszcie w ksi?ze go?ci, nie chcia?byl przegapi?


KAMERKI NA ?YWO!!!

POGODA - mapy radarowe i satelitarne!!!!


  

 

 

 

 

  

 

 

  

                 x