TEN OBRAZ TO MOJA R?A :-) Kliknij a jeszcze zobaczysz animacj?zrobion? przeze mnie :-)

  Kliknij a zobaczysz z czego moje zdj?e :-) Powi?sz :-)  

 
  


 

 


 

 

 


Sk?d nazwa? Chcia?bym chocia? tyle od siebie da?- PETABAJT - zobacz ile to na youtube!    

 
 Tu b?? moje obrazki, nie ?mia?si? B?zie wymowa i t?umaczenie oko?o 600 czasownik?!Przys??ki, przymiotniki itd itd

 

informacje dla nauczycieli z ZSCKR Swaro?yn

 

 

 

 

 

PRZYDATNE NARZ?ZIA

Kibicujmy naszym! Kocham pi?k?- je?li ma by?jaki? mecz wpiszcie w ksi?ze go?ci, nie chcia?byl przegapi?POGODA - mapy radarowe i satelitarne!!!! 

 

 

 

KAMERKI NA ?YWO!!!                 x