MATURA EXAM

  
 

 

   


 

 

    
JAK SOBIE PORADZIĆ:

- porady (jak słuchać)

TYPY ZADAŃ:

- dopasuj nagłówek


 

LINKI
BĘDĄ
AKTYWNE
WKRÓTCE.

JAK SOBIE PORADZIĆ:

- porady (jak czytać)

TYPY ZADAŃ:

- ...

 

 

PRACUJĘ
NAD TYM...
A TO
CZASOCHŁONNE :-)

TYPY ZADAŃ
nieformalny:

- pocztówka
- email
- wiadomość
 

  formalny:
 

- list z reklamacją
- list do instytucji
- list z prośbą
- list z zażaleniem
- list z gratulacjami
- list z kondolencjami
- list z zaproszeniem


- zwroty formalne vs, nieformalne

USE OF ENGLISH:

- parafrazy
- transformacje
- uzupełnianie luk
- testy wyboru
- tłumaczenia

 

 

 

OPIS OBRAZKA:

- kto? co?
- opis osoby
- gdzie?
- Co tam jest?

- co się dzieje? / co kto robi?
- Jaka jest pogoda?
- Uczucia i emocje
 

PRZYKŁADY
OPISU


- odpowiedzi       na 3 pytania
- opowiadanie      w czasie przeszłym

 

GUIDED
CONVERSATION
= Dialog sytuacyjny
"Chmurki"

- wyjaśnienie
- przykładowe zadania z rozwiązaniem
- zadania do rozwiązania

- podawanie rad - pytanie o radę - odradzanie
- prośby
- sugerowanie
- odmawianie
- zapraszanie
 

 

STMULUS
BASED
DISCUSSON
= Rozmowa na podstawie materiału stymulującego .(3 zdjęcia i temat dyskusji)

 

- użyteczne zwroty "ZA i PRZECIW" oraz POWODY 

PRZYKŁADOWE
ZADANIA:

- bathroom renovation

- family vacations

- celebrating New Year's Eve

- wedding anniversary gift

- extracurricular activties

- jak zdrowo żyć